Đăng nhâp


Đăng ký0
17/10/2016
Nhà vua Bhumibol từng sử dụng một chiếc Maybach 62 bản limousine, đồng thời sở hữu một chiếc Rolls-Royce Phantom VI và Silver Spur.